Drukuj

„Wykonanie instalacji strukturalnej logicznej i zasilającej do stanowisk komputerowych w pomieszczeniach biurowych Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień w Opolu ul. Hubala 4 ”

POSTĘPOWANIE NR Z9/50063
Tryb postępowania: Podstawowy bez negocjacji
Znak sprawy: RAG.271.4.2021.BM
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Progi postępowania: Biuletynowe(więcej)