O nas

dowiedz się jak funkcjonuje nasz ośrodek, znajdź adresy i kontakty z naszymi pracownikami

A A A

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Wykonanie instalacji strukturalnej logicznej i zasilającej do stanowisk komputerowych w pomieszczeniach biurowych Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień w Opolu ul. Hubala 4" Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.09.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00178693/01.

Dokumenty dot. postępowania dostępne pod adresem:

https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,57389,505cd40e8b9932be3756458143e8e801.html