O nas

dowiedz się jak funkcjonuje nasz ośrodek, znajdź adresy i kontakty z naszymi pracownikami

A A A

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Wykonanie nowej elewacji i przebudowa pomieszczenia zmywalni w budynku Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień w Opolu ul. Hubala 4” Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.08.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00145471/01.

Dokumenty dot. postępowania dostępne pod adresem:
https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,54165,f34d3f5532b0dce1ef66eb6c5a5c7db9.html