Drukuj

Zarządzenie Nr 7 /2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu
z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie podziału środków przyznanych na wypłatę zasiłków z zadań własnych gminy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu(Pobierz)