Drukuj

Zarządzenie nr 49/2016r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu
z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr15a/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu pt. Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zmienionego Zarządzeniem nr 29/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 30 czerwca 2016r. (pobierz)