Drukuj

Zarządzenie Nr 47/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu
z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia o podziale środków
przyznanych na wypłatę zasiłków z zadań własnych gminy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu (pobierz)