Strefa Klienta

czyli znajdź informacje z jakiej formy pomocy możesz skorzystać, pobierz druki, poznaj nas bliżej

A A A

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych świadczy pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym od narkotyków, alkoholu, hazardu. Pomoc ta realizowana jest poprzez poradnictwo, szersze i pogłębione konsultacje ze specjalistami, propozycje udziału w terapii indywidualnej i grupowej oraz kierowanie do specjalistycznych placówek leczenia uzależnień.

Punkt konsultacyjny bierze udział w realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ”Wsparcie rodziny z problemem alkoholowym poprzez organizacje wyjazdów terapeutycznych”.

Pracownicy punktu uczestniczą w posiedzeniach zespołów interdyscyplinarnych dotyczących przemocy w rodzinie, w której występuje problem uzależnienia od różnych substancji psychoaktywnych oraz substancji zastępczych.