Strefa Klienta

czyli znajdź informacje z jakiej formy pomocy możesz skorzystać, pobierz druki, poznaj nas bliżej

A A A

Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa” działający w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu jest miejscem czasowego pobytu dla samotnych kobiet, matek z dziećmi, samotnych ojców z dziećmi, rodzin pełnych, kobiet w ciąży oraz matek z małymi dziećmi przeżywających kryzys, zdolnych do samoobsługi, nie wymagających opieki medycznej. Prawo do korzystania z miejsca w Ośrodku mają osoby/rodziny z terenu miasta Opola, na podstawie decyzji wydanej przez Dyrektora MOPR, posiadające złożony wniosek lub pozytywnie rozpatrzony wniosek o przydział lokalu z zasobów gminy Opole. Warunkiem przyjęcia na pobyt do Ośrodka jest pisemne zobowiązanie osoby bezdomnej, że będzie ona dążyć do osiągnięcia samodzielności życiowej (poprawienie swojej sytuacji bytowej, uzyskanie mieszkania socjalnego lub do remontu).

Realizujemy:

Pomoc socjalna:

  • pomoc w załatwianiu spraw w urzędach

  • wsparcie finansowe

  • pomoc w usamodzielnieniu

  • pomoc w wyjściu z bezdomności

  • aktywizacja zawodowa

Pomoc pedagogiczna:

  • rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży;

Pomoc terapeutyczna:

  • wsparcie i pomoc terapeutyczna indywidualna i rodzinna

  • Pomoc opiekuńcza dla dzieci i młodzieży w ramach działalności świetlicy opiekuńczej.

Dodatkowa działalność Placówki:

  • integracyjna

  • edukacyjna