Strefa Klienta

czyli znajdź informacje z jakiej formy pomocy możesz skorzystać, pobierz druki, poznaj nas bliżej

A A A

W dniu 21 października 2022r. w Urzędzie Miasta Opola odbyła się konferencja pt. "Blaski i cienie rodzicielstwa zastępczego" pod patronatem Prezydenta Miasta Opola Pana Arkadiusza Wiśniewskiego, który zaszczycił nas swoją obecnością wraz z zastępcą Panem Przemysławem Zych. W konferencji udział wzięli także: Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Dorota Rutkowska, Kierownik Referatu Spraw Społecznych Wydziału Polityki Społecznej Pan Mateusz Szpryngiel, osoby reprezentujące stowarzyszenia działające na rzecz rodzin zastępczych - JESTEM z Opola, Dobra Rodzina z Kędzierzyna-Koźla oraz z Fundacji PozyTywka z Wrocławia. Byli z nami również przedstawiciele PCPR z terenu województwa opolskiego i ROPS w Opolu. Najważniejszymi gośćmi były nasze Rodziny Zastępcze, które otrzymały symboliczne Anioły Wdzięczności za okazane serce i wkład w wychowanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej. W trakcie trwania konferencji głos zabrały rodziny zastępcze z Miasta Opola oraz z województwa opolskiego. Poruszone pozostały kwestie dotyczące blasków i cieni rodzicielstwa zastępczego, a przede wszystkim omówione zostały trudności, z którymi na co dzień stykają się rodziny zastępcze.

Wspólnie opracowaliśmy także postulaty w zakresie zmian ustawowych, które przekażemy do ministerstwa i mamy nadzieję, że zostaną uwzględnione w realizowaniu zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podczas wydarzenia miała miejsce premiera krótkiego filmu zrealizowanego w siedzibie Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem, przedstawiającego pracę zespołu specjalistów zatrudnionych w naszym Dziale.

 

filmik

 

IMG 20221024 WA0003  IMG 20221024 WA0007  IMG 20221024 WA0008 
 IMG 20221024 WA0011  IMG 20221024 WA0012  IMG 20221024 WA0015

INTEGRUJEMY I EDUKUJEMY

W ramach projektu Integrujemy i edukujemy” sfinansowanego ze środków Miasta Opola, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu oraz Stowarzyszenie Animatorów Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Razem–a–Nie Osobno „RANO” zorganizowali wyjazd integracyjny dla rodzin zastępczych z dziećmi do Bąkowa w dniu 03.09.2022r.

Na terenie Ośrodka Campingowego w Bąkowie nasze rodziny zastępcze wraz z dziećmi miały możliwość udziału w warsztatach kulinarnych prowadzonych przez kucharzy z Ad Gustum – wszyscy aktywnie zaangażowali się w przygotowanie smakowitych dań. Podczas warsztatów z ceramiki dzieci wykonały wazoniki, kubki i miski. Uczestnicy wyjazdu mieli zapewnione liczne atrakcje, m.in. dzieci pod okiem instruktora uczyły się grać w tenisa oraz w siatkówkę. Nasze rodziny mogły również skorzystać z rowerków wodnych i kajaków.

Słońce towarzyszyło nam przez cały dzień, a humory wszystkim dopisywały!

 

 20220903 104330 20220903 104757  20220903 111348 
 20220903 113148 20220903 120619  20220903 123828 
 20220903 155151 20220903 155221  20220903 155229 
 20220903 160943 20220903 161049  20220903 174932 

SZANOWNI RODZICE ZASTĘPCZY !!!

 

 

    Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, obchodzonego 30 maja, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, składają Wam serdeczne podziękowania za wysiłek włożony w sprawowanie opieki i wychowywanie dzieci, a przede wszystkim za obecność i towarzyszenie im każdego dnia. Codziennie obserwujecie jak zmienia się przyjęte do Waszej rodziny dziecko, jak dorasta, wskazujecie mu drogę, pomagacie dokonywać wyborów, wspieracie, przeżywacie z nim wszystkie smutki i radości. Dzięki Wam każde dziecko dostaje nowe i szczęśliwe życie, ma szansę wzrastać w atmosferze miłości, ciepła, zrozumienia, zaufania i wzajemnego szacunku.

 

    Życzymy Państwu siły, wytrwałości i cierpliwości w wypełnianiu tak ważnej i pięknej misji jaką jest rodzicielstwo zastępcze, a Waszym dzieciom, z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka – spełnienia marzeń, pogodnego dzieciństwa i udanego startu w dorosłe życie.

  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu

dr Zdzisław Markiewicz wraz z pracownikam

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, Rada Dzielnicy V – Malinka Gosławice, Rada Dzielnicy IX Stare Miasto Opole, Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Jestem” serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Opola na Piknik na Rzecz Rodziny i Rodzicielstwa Zastępczego promujący ideę pieczy zastępczej.

 

Piknik jest okazją do wspólnego świętowania Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dnia Dziecka. Wszystkim zainteresowanym postaramy się przybliżyć tematykę rodzicielstwa zastępczego oraz potrzeby dzieci oczekujących na szczęśliwy i bezpieczny dom.

 

Zapraszamy 11.06.2022 r. godz. 11.00-16.00,

plac obok boiska Orlik na osiedlu Malinka przy ul. Bielskiej.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu w 2021r. kolejny raz zorganizował kampanię na rzecz promocji rodzicielstwa zastępczego pod hasłem SZUKAM – ZNAJDĘ – POKOCHAM Głównym celem kampanii było m.in. pozyskanie kandydatów na rodziny zastępcze, przybliżenie opinii publicznej i społeczności lokalnej tematyki związanej z rodzicielstwem zastępczym, zapoznanie z problemami i specyfiką funkcjonowania dzieci w rodzinie zastępczej.

Każdego roku w mieście Opolu przybywa dzieci, które wymagają opieki i wychowania, ponieważ nie mogą liczyć na wsparcie swoich rodziców biologicznych. Są to noworodki, niemowlaki, przedszkolaki, uczniowie, nastolatki z różnym bagażem doświadczeń. Rodzina zastępcza jest alternatywą dla domów dziecka, miejscem, gdzie dzieci mogą poczuć się bezpiecznie, być akceptowane i kochane.

Obecnie w Opolu funkcjonuje 130 rodzin zastępczych. Jeśli chcesz do nich dołączyć, odwiedź Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu – Dział Opieki nad Rodziną i Dzieckiem, ul. Plebiscytowa 18/6 lub zadzwoń pod numer telefonu 77 4232701, 77 4232703, 77 4232708.

Mamy nadzieję, że zmotywuje Was do tego krótki filmik z udziałem naszych rodzin zastępczych!

 

zastepcza

NAJPIERW SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! TEL. 77 4232703, 77 4232708, 77 4232711

 

Zapraszamy do naszej siedziby znajdującej się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu – Dział Opieki nad Rodziną i Dzieckiem, ul. Plebiscytowa 18/6. Zapewniamy rozmowę z wykwalifikowaną kadrą Ośrodka, która przekaże wszystkie istotne informacje oraz warunki formalne dotyczące pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka.

 

NA PIERWSZYM ETAPIE PROSIMY O ZEBRANIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

1) Zaświadczenie lekarskie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o stanie zdrowie – o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

2) Zaświadczenie z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu, ul. Wodociągowa 4, potwierdzającego czy kandydat korzystał ze wsparcia specjalistycznego w zakresie stanu zdrowia psychicznego.

3) Zaświadczenie z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, ul. Głogowska 25B.

4) Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie. W przypadku małżeństwa, jedna osoba musi posiadać stałe źródło dochodu.

5) Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Opolu, pl. Daszyńskiego 1, potwierdzającego, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo.

6) Poprosimy również o wypełnienie wniosku dotyczącego kwalifikowania kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

 

WIZYTA PRACOWNIKA NASZEGO DZIAŁU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KANDYDATA

Kolejny ważny etap to wizyta pracownika socjalnego w mieszkaniu lub w domu kandydata, w którym zamierza pełnić funkcję rodziny zastępczej. Wizyta ma na celu ocenę warunków mieszkaniowych i bytowych kandydata, przeprowadzenie rozmowy o umiejętnościach wychowawczych oraz aktualnej sytuacji rodzinnej kandydata. Wizyta to również możliwość rozmowy o swoich wątpliwościach dotyczących zostania rodziną zastępczą oraz zaznajomienie się szerzej z tematyką rodzicielstwa zastępczego.

 

SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I Z PEDAGOGIEM

Kolejny etap to spotkanie z psychologiem i z pedagogiem w celu zweryfikowania intencji, umiejętności kandydata oraz wiedzy pod kątem sprawowania funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Na podstawie rozmowy oraz badania psychologiczno-pedagogicznego zostanie wydana pisemna opinia o posiadaniu przez kandydata motywacji i predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W momencie zgromadzenia wszystkich dokumentów oraz uzyskania pozytywnej opinii psychologicznej, kandydat otrzymuje wstępną kwalifikację na udział w szkoleniu.

 

SZKOLENIE KANDYDATA NA RODZINĘ ZASTĘPCZĄ NIEZAWODOWĄ

Ostatni etap to uczestnictwo w szkoleniu dla kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową. Nasz Ośrodek współpracuje z Ośrodkami Adopcyjnym mieszczącymi się na terenie miasta Opola, które organizują i przeprowadzają szkolenia dla naszych kandydatów – osób posiadających pozytywnie rozpatrzoną procedurę kwalifikacyjną. O terminie szkolenia kandydat jest informowany pisemnie. Szkolenie składa się z cyklu ok. 6 spotkań oraz zrealizowania praktyki u rodziny zastępczej zawodowej pełniącej swoją funkcję na terenie miasta Opola. Każdy kandydat uczestniczący w szkoleniu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

 

Na każdym etapie zapewniamy stały kontakt i współpracę z pracownikami naszego Działu. Odpowiemy na WASZE pytania, wątpliwości oraz będziemy WAS wspierać w momencie podejmowania ostatecznej decyzji o pozostaniu rodziną zastępczą i przyjęciu dziecka.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny pomocowej. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z pracownikami Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem pod numerami telefonu – 77 4232701, 77 4232703, 77 4232708.

Rodziną pomocową mogą być osoby, które:

  • aktualnie pełnią funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzący rodzinny dom dziecka

  • małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim przeszkoleni do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.

 

KIM JEST RODZINA POMOCOWA?

Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka mogą, na ich wniosek, uzyskać wsparcie rodziny pomocowej. Powyższe wsparcie udzielane jest w przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, np. w związku z wypoczynkiem, udziałem w szkoleniu, pobytem w szpitalu, nieprzewidzianymi trudnościami lub zdarzeniami losowymi. Podstawą umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej będzie stanowić umowa zawarta między Prezydentem Miasta Opola, a rodziną pomocową. Czas pobytu dziecka w rodzinie pomocowej nie może przekroczyć 2 miesięcy.

 

ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE RODZINIE POMOCOWEJ

Rodzina pomocowa otrzymuje świadczenia i dodatki na dziecko w takiej samej wysokości, jak rodzina zastępcza bądź prowadzący rodzinny dom dziecka, proporcjonalnie do długości pobytu małoletniego przebywającego w rodzinie pomocowej.

Rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka, którzy podejmą się funkcji rodziny pomocowej, otrzymają świadczenie w wysokości nie niższej niż 20% otrzymywanego wynagrodzenia miesięcznie.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej oraz małżonków bądź osoby niepozostającej w związku małżeńskim, za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej, otrzymują miesięcznie świadczenie w wysokości nie niższej niż 20% kwoty określonej w art. 85 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu

Dział Opieki nad Rodziną i Dzieckiem

ul. Plebiscytowa 18/6

46-361 Opole

fax 77 4232719

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

 

Struktura Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem

 

Adrian Surowiec

Kierownik Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem tel. 77 4232701

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Izabela Gacia

Zastępca Kierownika Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem tel. 77 4232703

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Iwona Foltyńska

Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej tel. 77 4232708

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Małgorzata Klimczak

Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej tel. 77 4232715

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Anna Kopyto

Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej tel. 77 4232715

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Agnieszka Kowcun

Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej tel. 77 4232708

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Urszula Tokarczyk

Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej tel. 77 4232709

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Justyna Wróbel

Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej tel. 77 4232709

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Katarzyna Kosowska

Psycholog tel. 506185132

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Aleksandra Anioł

Starszy pracownik socjalny tel. 77 4232711

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Beata Dębska

Starszy pracownik socjalny tel. 77 4232711

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Aneta Kerner

Starszy pracownik socjalny tel. 77 4232712

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Marian Budziarek

Asystent rodziny tel. 77 4232713

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Barbara Marusiak

Asystent rodziny tel. 774232714

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Katarzyna Sosnowska

Asystent rodziny tel. 77 4232714

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Edyta Drzazga

Starszy inspektor tel. 77 4232704

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dominika Laskowska-Mrocheń

Starszy inspektor tel. 77 4232700

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Katarzyna Lewandowska

Inspektor tel. 77 4232700

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Marta Krupska

Inspektor tel. 77 4232704

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wioleta Obrzud

Inspektor tel. 77 4232705

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Karolina Wiktor

Starszy specjalista tel. 77 4232705

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.