Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!!! family24
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na terenie miasta Opola
A A A

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36
Poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracy:
Psycholog
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Opolu, ul. Małopolskiej 20
w wymiarze 1,0 etatu, z możliwością zatrudnienia:
1 osoba w wymiarze 1,0 etatu lub
2 osoby w wymiarze 0,5 etatu każda

ogłoszenie (pobierz)
kwestionariusz (pobierz)