Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!!! family24
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na terenie miasta Opola
A A A

Okres objęty kontrolą 1 stycznia 2018 - 30 maj 2019.
Zakres przedmiotowy kontroli:

1. Standard podstawowych usług świadczonych przez Ośrodek
2. Współpraca z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
3. Prowadzenie ewaluacji efektów swojej działalności i monitoringu osób przebywających w Ośrodku po jego opuszczeniu.
4. Zapewnienie pracownikom poradnictwa w formie "superwizji".
5. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.
6. Wydatkowanie dotacji celowej.

  (czytaj więcej)