Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!!! family24
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na terenie miasta Opola
A A A

Protokół wystąpienie pokontrolne - kontroli przeprowadzonej  w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu przez Najwyższą  Izbę Kontroli, Delegatura Opol.
Okres objęty kontrolą 2017-2019.
Zakres przedmiotowy kontroli:
1. Identyfikacja mieszkańców zagrożonych i żyjących w ubóstwie oraz projektowanie adekwatnych działań na rzecz jego ograniczenia.
2. Realizacja działań mających na celu wychodzenie z ubóstwa.
3. Efekty podejmowanych działań zmierzających do ograniczenia skali ubóstwa. (czytaj więcej)