Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!!! family24
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na terenie miasta Opola
A A A

Należy zwrócić uwagę na okoliczność, że ustawa Pr. o szkolnictwie wyższym,
ani tym bardziej KPA, nie przewidują żadnej szczególnej formy dla wniosku
o wydanie zaświadczenia, stąd przesłany wzór można traktować jedynie jako
przykładowy i pomocniczy dla studentów - można go zaproponować studentowi,
który zgłosi się po zaświadczenie.

Wzór ten można dowolnie modyfikować.

Złożenie wniosku przez studenta w innej formie lub na innym formularzu
nie stanowi w żadnej mierze braku formalnego podania.

Wzór wniosku