Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!!! family24
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na terenie miasta Opola
A A A

logo program
Program „Opole w Rytmie Życzliwości” stanowi kontynuacje kampanii „Maj miesiącem życzliwości”, która była prowadzona w 2017 i 2018 roku w Mieście Opolu i miała na celu promowanie uczynności i uprzejmości w stosunku do osób starszych i niepełnosprawnych. Pierwszą edycje kampanii charakteryzowało eksponowanie takich zwrotów jak: proszę, przepraszam, dziękuje. Druga edycja kampanii, która odbyła się w 2018 roku miała na celu poruszać kwestię pozytywnych zachowań dzieci wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Mając na względzie pozytywny odbiór społeczny ubie
głorocznych kampanii rozszerzono ww. inicjatywę o działania całoroczne pod nazwą  „Opole w Rytmie Życzliwości”.
(czytaj więcej)