Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!!! family24
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na terenie miasta Opola
A A A

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu zawarł porozumienie o współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w zakresie udzielania pomocy specjalistycznej osobom zgłaszającym się do w/w jednostek

Treść porozumineia (pobierz)
Standardy działalnosci uniwersyteckich poradni prawnych (pobierz)