Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!!! family24
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na terenie miasta Opola
A A A

Od dn. 01.07.2021 powyższe świadczenia będą realizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu.

Szczegółowe informacje znajdują się w Strefie Klienta w zakładce Stypendium szkolne, zasiłek szkolny.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia stanu powietrza w Opolu i informujemy, że ocena jakości powietrza jest prowadzona w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, natomiast dane ze stacji pomiarowych można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu pod linkiem: http://powietrze.opole.pios.gov.pl/ (otwórz)

Ponadto, w celu poszerzenia i uszczegółowienia informacji nt. stanu jakości powietrza w poszczególnych obrębach miasta, Urząd Miasta przygotował „System monitoringu jakości powietrza dla miasta Opola”, który obejmuje dedykowany portal informacyjno – edukacyjny dostępny pod adresem: https://airly.eu/opole/ (otwórz)

Dodatkowo dane z systemu udostępnione są za pośrednictwem dedykowanej aplikacji na telefon „Powietrze w Opolu”, która jest do pobrania z Google Play lub iOS i zainstalowania na telefonie komórkowym. Aplikacja zawiera wszystkie informacje o jakości powietrza dostępne na stronie, umożliwia też dodanie wybranych lokalizacji do ulubionych, tak by każdy mógł na bieżąco obserwować jakość powietrza w wybranej lokalizacji np. w  miejscu zamieszkania i pracy.  

Aplikacja na telefon dostępna jest dla systemu Android oraz iOS:

Przycisk Google Play    Przycisk App Store

PlakatAkcjaZima2022 mini(otwórz)

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Opolu zaprasza do udziału w Akademii Rozwoju Rodzica „Rodzic na piątkę”

 

Więcej informacji można na temat szkolenia można znaleźć tutaj

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2021

 

tablica fundusze 120x80 opieka mini

W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o świadczenie z programu "Dobry Start" można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną - za pomocą portalu
Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@atia.
Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe.
Obsługą świadczeń od tego roku zajmuje się ZUS.

Jeśli nie masz profilu PUE, przyjdź na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Ciebie.
Na poniższych plakatach znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące spotkań z ekspertem ZUS

sosnowskiego  krakowska tysiclecia

 

 

 

Otrzymaliśmy wspaniały prezent płynący na pewno z głębi dobrego serca ofiarodawcy, który pochylił się nad losem ludzi potrzebujących.

A oto i on !!!

 1

2 3
4 5

 

Te śmieci znaleźliśmy dzisiaj przed wejściem do Ośrodka zapakowane w workach mających sugerować, że są to dary przeznaczone do dalszego wykorzystania przez uboższych mieszkańców Opola.

Bardzo prosimy aby nie robić więcej naszym mieszkańcom takich prezentów !!!

 

Informujemy, że od 1 czerwca 2021 r. wszyscy mieszkańcy Opola mogą korzystać z darmowego wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego w nowo powstałej Wypożyczalni.pl tj.:

- wózków inwalidzkich,

- podpórek czterokołowych

- stałych balkoników przestawnych

- kul ortopedycznych inwalidzkich łokciowych.

Bezpłatna wypożyczalnia powstała dzięki współpracy Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć” z siedzibą w Opolu i Centrum Informacyjno-Edukacyjnym „Senior w Opolu” z pozyskanych darowizn z Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej i Fundacji PZU.

 

Adres Wypożyczalni:

Centrum Informacyjno-Edukacyjnym „Senior w Opolu” ul. Krakowska 32, 45-075 Opole

Przed wypożyczenie prosi się o kontakt telefoniczny pod numerami:

77/ 4412370 lub 517 607 990 lub 517 608 179

Informację na temat działania wypożyczalni można uzyskać na stronie internetowe www.seniorwopolu.pl w zakładce Wypożyczalnia.pl.

 

 plakat wypozyczalni

 

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W OPOLU INFORMUJE,

ŻE DZIEŃ 4 MAJA 2021R. BĘDZIE DNIEM WOLNYM OD PRACY, OŚRODEK BĘDZIE NIECZYNNY.

INFORMACJA

dla emerytów MOPR w Opolu dotycząca korzystania

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Nieodpłatna pomoc prawna (więcej)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu zaprasza do współpracy mieszkancow naszego miasta - osoby i rodziny - zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Rodzinę wspierającą ustanawia Prezydent Miasta Opola po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Wywiad środowiskowy ma na celu sprawdzenie, czy dana rodzina kwalifikuje się do bycia rodziną wspierającą.
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny lub pracownika socjalnego, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
- opiece i wychowaniu dziecka;
- prowadzeniu gospodarstwa domowego;
- kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Rodziny te pomagają przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowywaniu dzieci oraz tworzenie dla niej siatki wsparcia społecznego.
Rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę, a takze uzyskac więcej informacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Armii Krajowej 36, 45 - 071 Opole. tel. 77 4005951, 77 4005970 lub 77 4232701.

Od czwartku (21 stycznia)
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 
czynne będą dwa numery infolinii, pod którymi można będzie zamówić transport na szczepienie przeciwko COVID:

 • 504 900 147
 • 532 316 606

Aby usprawnić proces zamawiania transportu, osoby dzwoniące na infolinię proszone są o przygotowanie podstawowych informacji, takich jak: data i godzina umówionej wizyty na szczepienie w wybranym punkcie szczepień 

Osoba dyżurująca na infolinii przeprowadzi z osobą zgłaszającą się krótki wywiad w celu zweryfikowania uprawnień do korzystania z bezpłatnego przewozu do punktu szczepień.

Do skorzystania z darmowego dowozu do punktu szczepień uprawnione są osoby niepełnosprawne, czyli posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę zez znacznymi schorzeniami.

Z transportu skorzystać mogą także osoby powyżej 70. roku życia, mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień.

Miasto Opole uruchomiło także adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pod którym można zamawiać transport do punktów szczepień.

 

Ministerstwo

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu realizuje w 2020 roku resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego.

 

W ramach Programu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu udziela wsparcia członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

W roku 2020 usługę całodobowej opieki wytchnieniowej zaplanowano dla 10 osób dorosłych. Program przewiduje limit 14 dni dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach całodobowego pobytu w placówce w terminie do 31 grudnia 2020 r.

  

Dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu usługę opieki wytchnieniowej realizują:

 

 • Stobrawskie Centrum Seniora- Opieka Sp.z o.o. Sp. Komandytowa w Kluczborku (5 miejsc),

 • Dom opieki prowadzony przez Zgromadzenie Córek Świętego Kamila w Opolu (dawne Sławice – 5 miejsc).

 

Koszt pobytu osoby niepełnosprawnej w ww. placówkach finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego (80 %) oraz ze środków własnych gminy Opole (20%). Osoba korzystająca z tej formy wsparcia nie ponosi żadnych kosztów związanych z pobytem w placówce.

Obecnie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu dysponuje trzema wolnymi miejscami w Domu opieki prowadzonym przez Zgromadzenie Córek Świętego Kamila w Opolu

 

Wszystkie osoby kierowane na usługę całodobowej opieki wytchnieniowej mają wykonywane testy na COVID-19 na koszt budżetu państwa.

 

Osoby zainteresowane usługą opieki wytchnieniowej proszone są o kontakt z Małgorzatą Szpulak, Kierownikiem Działu Pomocy Środowiskowej, tel. 77/ 40 05 971, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stowarzyszenia Ad astra zapraszamy do współpracy w ramach zadania pn. Wsparcie osób niepełnosprawnych z województwa opolskiego w kierunku sprawniejszego funkcjonowania w społeczeństwie.
Oferuje warsztaty i zajęcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów oraz udział w grupie wsparcia osób niepełnosprawnych.

Prosze pamiętać o środkach ostroźności w związku z pandemią covid-19 - prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci udziału pod nr telefonu 696431814.
Informacje o projekcie są na bieżąco zamieszczane na profilu Stowarzyszenia Ad astra na Facebook.

plakat dla seniora druk m  plakat dla wolontariuszy druk m 

chron siebie i innych

Wzór wniosku o uzyskanie zaświadczenia wraz z załącznikami i objasnieniami dla studentów z zagranicy do pobrania (pobierz)

Studenci Uniwersytetu Opolskiego mogą skorzystać z pomocy przy wypelnianiu wniosków w:

International Students Office - Uniwersytet Opolski

D.S. Kmicic” ul. Grunwaldzka 31, pokój 1 lub 8 lub 9,

45-061 Opole, Polska,

tel. +48 77 452 72 92, tel. +48 77 452 74 96,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Studenci pozostałych uczelni składają wnioski bezpośrednio w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Małopolskiej 20a

osobiscie w dniach od poniedziałku do piatku od 9.00 do 18.00

Uwaga. Wszystkie przedkładane dokumenty muszą być w języku polskim lub przełożone na język polski.

Informacja o ustanowionych przez Dyrektora jednostki ograniczeniach, nakazach i zakazach
w związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii Covid-19

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu informuje:


1. Do odwołania dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Obsługa interesantów odbywa się na wyodrębnionych stanowiskach lub w warunkach zezwalających na zachowanie dystansu społecznego 2 m.
W/w nakazu nie stosuje się do:
1) dziecka do ukończenia 13. roku życia;
2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem
o potrzebie
kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;
5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

2. Do odwołania nakłada się na interesantów przebywających na terenie komórek organizacyjnych Ośrodka obowiązek zakrywania nosa i ust przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przy-łbicy albo kasku ochronnego.
W/w nakazu nie stosuje się do:
1) dziecka do ukończenia 4. roku życia;
2) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń
psychicznych,
niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym
zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
3) osoby wykonującej czynności zawodowe- tj. pracowników Ośrodka.

3. Na podstawie Komunikatu dla placówek wsparcia dziennego w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2; Rekomendacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z planowanym po 24 maja 2020 r. umożliwieniem placówkom wsparcia dziennego oraz podmiotom zatrudnienia socjalnego umożliwieniem realizacji zawieszonych zajęć/działalności wprowadzono procedury funkcjonowania: domów dziennego pobytu, świetlicy środowiskowej w Ośrodku Readaptacji Społecznej „Szansa” oraz Centrum RE-Start w Opolu. Procedury w załączniku do niniejszej informacji.

Załączniki:
- procedura funkcjonowania w Covid-19 - domy dziennego pobytu

- procedura funkcjonowania w Covid-19 - Centrum Re-Start

- procedura funkcjonowania w Covid-19 - ORS Szansa

 

pasek

Od 1 kwietnia 2020 r. z projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu w ramach nowego zadania Nr 6 -Wsparcie dla osób wykluczonych w związku z epidemią koronawirusa realizuje dodatkowe działania, które obejmują :

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu zaprasza do współpracy mieszkancow naszego miasta - osoby i rodziny - zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Rodzinę wspierającą ustanawia Prezydent Miasta Opola po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Wywiad środowiskowy ma na celu sprawdzenie, czy dana rodzina kwalifikuje się do bycia rodziną wspierającą.
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny lub pracownika socjalnego, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
- opiece i wychowaniu dziecka;
- prowadzeniu gospodarstwa domowego;
- kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

 

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Rodziny te pomagają przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowywaniu dzieci oraz tworzenie dla niej siatki wsparcia społecznego.
Rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

 

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę, a takze uzyskac więcej informacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Armii Krajowej 36, 45 - 071 Opole. tel. 77 4005951, 77 4005970 lub 77 4232701.

Plakat dotyczący podstawowych zasad bezpieczeństwa w walce z koronawirusem.

plakatCOVID 19 mini

W związku z epidemią Koronawirusa
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020
Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień”
wstrzymał wydawanie paczek żywnościowych do odwołania.

Ze względów bezpieczeństwa, do odwołania, kontakty z mieszkańcami będziemy utrzymywać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu i innych mediów elektronicznych.

Istnieje możliwość przekazywania przez mieszkańców korespondencji w formie papierowej poprzez umieszczanie jej w oznaczonych skrzynkach przy wejściu do siedziby MOPR przy ulicy Armii Krajowej 36 lub w Ośrodku "Szansa" przy ulicy Małopolskiej 20A 

Sprawy dotyczące osób starszych 70+ i osób niepełnosprawnych

W mieście Opolu jest 19 071 osób 70+ w tym: mężczyzn – 7 088,  kobiet- 11 812.

Potrzeby w sprawie uzyskania pomocy należy zgłaszać według dzielnic, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerami:

 1. Armii Krajowej (ZWM)- nr telefonu 77 4027016 , 77 4027017,

 1. Chabry- nr telefonu 77 4569167,

 1. Zaodrze- nr telefonu 77 4575490 lub 77 4575493,

 1. Malinka- nr telefonu 77 4598104

 1. Śródmieście, Stare Miasto, Nadodrze - nr telefonu 77 4005972
  lub 77 4005975, 77 4005978

 1. Grotowice, Groszowice, Nowa Wieś Królewska, Malina, Grudzice, Kolonia Gosławicka - nr telefonu 77 4535119 lub 77 4544750 w. 24, 26

 1. Wrzoski, Sławice, Bierkowice, Półwieś, Żerkowice, Chmielowice, Szczepanowice, Winów, Zakrzów - nr telefonu 77 457 54 90 lub 77 457 54 93

 1. Brzezie, Świerkle, Borki, Czarnowąsy, Krzanowice, Wróblin - nr telefonu 532 316 605 i 532 316 606,

Pozostałe osoby

Pod numerami telefonów dostępnych w zakładce REJONY OPIEKUŃCZE w godzinch pracy Ośrodka

 

Dla osób objętych kwarantanną domową

Nazwa i adres jednostki email Nr telefonu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
ul. Armii Krajowej 36
45-071 Opole

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

516-282-508

 

Korespondencja  i przekazywanie informacji dotyczących koronawirusa:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Inne ważne informacje

Do odwołania, ścisle ogranicza się działalność Ośrodka Readaptacji Społecznej Szansa, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Punktu Konsultacyjnego dla osób Uzależnionych, Klubu Integracji Społecznej oraz domów dziennego pobytu i Centrum Senior w Opolu, a także zespołu ds. Niebieskiej Karty. Ze względów bezpieczeństwa, kontakt z zewnątrz ze specjalistami możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem mediów elektronicznych, a wewnątrz budynków, osoby tam przebywające zobowiązane są do ścisłego przestrzegania reguł sanitarnych.

Dodatkowo uruchomione zostały:


Całodobowy dyżur psychologa w Ośrodku Interwencji Kryzysowej - nr telefonu 604 830 767,

Całodobowe porady dla osób doświadczających przemocy domowej.
Z psychologiem dyżurnym można skontaktować się pod numerem telefonu 663 037 068 lub pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(Informacja za NTO z 09-10.05.2020)

 

 

Można zostać naszym wolontariuszem.

Zgłoszenia od pon. do pt. 8.00 - 15.00 tel. 77 4556390 (91,92)

 

W związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zawiesił od dnia 13 marca br. na co najmniej 2 tygodnie wszystkie działania prowadzone w ramach projektów "Centrum RE-Start" - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu oraz "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu.

Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował pakiet najważniejszych informacji dotyczących koronawirusa. Znajdziecie tu Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Czym jest koronawirus?
Jak często występują objawy?
Kto jest najbardziej narażony?
Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi informacjami oraz stosowania się do zaleceń, które służą ograniczeniu ryzyka zarażenia.

INNE FORMY KOMUNIKACJI

Niezależnie od wprowadzonego kanału komunikacji poprzez skrzynkę podawczą, osoby, które nie dysponują środkami do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, mogą korzystać z poczty e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Adres ten nie służy do składania podań (w tym skarg na naruszenia przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych) w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Podania powinny spełniać wymogi określone w art. 63 ww. ustawy, tj. mogą być wnoszone m.in. za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu.

Dla wniosków przesłanych pocztą elektroniczną MOPR nie wystawia Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO).

O G Ł O S Z E N I E
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36
poszukuje kandydatów na:

 • opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

logo popz

W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Opolskim Bankiem Żywności z siedzibą w Luboszycach.