A A A

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym RODO w celu przesyłania informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną] na podany w tym celu adres email  lub inny kontakt elektroniczny.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Zostałem(am) poinformowany(a) że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizowanych zadań jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, Ul. Armii Krajowej 36, zwany dalej MOPR.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
czytaj więcej Akceptuję cookies