Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!!! family24
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na terenie miasta Opola
A A A

 Dzie prcownika socjalnego 2017 m

 

O G Ł O S Z E N I E
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36
poszukuje kandydatów na:

  • opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Sprawozdanie DON Alzheimer mini

plakat 1 miniZapraszamy  do wysłuchania koncertu piosenki dziecięcej pt. „Nasza Szansa” organizowanego w ramach projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego. Gospodarzem koncertu są dzieci i młodzież zamieszkujące Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa” w Opolu, które w ramach ww. projektu podnoszą swoje umiejętności wokalne i muzyczne. Koncert wpisuje się w obchody jubileuszu 25-lecia istnienia ośrodka. Wydarzenie rozpocznie się 22 września 2017 r. o godz. 15:00 na placu przed ORS „Szansa” w Opolu, ul Małopolska 20a. (więcej)

 

 

 

 

 

 

 

 

logo popz

W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Opolskim Bankiem Żywności z siedzibą w Luboszycach.

"Policjant, który mi pomógł" – Sierż.Krzysztof Adamiec, Dzielnicowy z Opola,
na wniosek Barbary Leszczyńskiej, przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego
w Opolu- laureatem prestiżowego konkursu.

I N F O R M A C J A

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W OPOLU

DZIEŃ 14 SIERPNIA 2017R. (PONIEDZIAŁEK ) JEST DNIEM WONYM OD PRACY

logo rops kolor

1 marca 2017 r. w nowo otwartym mieszkaniu chronionym zamieszkała pierwsza wychowanka pieczy zastępczej wraz ze swoją córką. Na rzecz wychowanek w mieszkaniu chronionym świadczone będzie wsparcie pracownika socjalnego umożliwiające przygotowanie do samodzielności z chwilą opuszczenia mieszkania. Mieszkanie zostało wyremontowane i dostosowane do potrzeb usamodzielniających się wychowanek z dziećmi w ramach projektuBliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczejwspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.